بازار روز جنت آباد چه روزهایی و در کجا برگزار میشود؟

بازار روز معمولا بشکل سرباز است که به صورت سنتی و حالت دستفروشی در مرکز یا برعکس در فضای باز حومه برخی محله های تهران برپا می‌شود که معمولا در یک روز خاص از هفته تشکیل شود. در محله جنت آباد از آنجا که...