غرب تهران یا شرق تهران ؟

  غرب تهران یا شرق تهران ؟

  مسئله این نیست، چون اصلا مسئله ای نیست، مشخصه کدومش😎 کل‌کل میان بچه‌های غرب و شرق تهران همیشه وجود داشته، هر دو خودشونو بهترین می دونن و به ندرت حاضرند از دو سر غربی و شرقی تهران به سمت دیگر مهاجرت کن...

  ماجرای وجود ۳ بانک سپه در نزدیکی هم در جنتآبادجنوبی

  ماجرای وجود ۳ بانک سپه در نزدیکی هم در جنتآبادجنوبی

  با عملی شدن طرح ادغام همه بانکهای نظامی با بانک سپه، در بلوار جنت آباد جنوبی به فاصله کمی از هم شاهد سه بانک سپه هستیم که همگی تابلوی این بانک را دارند.دو تا از آنها در بلوار جنت آباد جنوبی روبروی هم ...

  بالا