جمعه ها صبح با پادکست رادیو جنت آباد

ما بر آن شدیم تا از این پس، از طریق برنامه جدید “رادیو جنت آباد” هر جمعه مهمون خونه هاتون بشیم و با کلی آیتم جذاب کنارتون باشیم. با افتخار و اقتدار باید خدمتتون عرض کنیم که جنت آباد بهشت غرب تهران، او...