خط تاکسی جنت آباد در سالهای دور

تاکسی جنت آباد در سالها پیش🚕 و فلسفه سه تا سی و پنج متری جنت آباد از زبان یکی از اهالی قدیمی و خونگرم جنت آباد جنوبی، آقای اسفندی:” “ما سال ١٣۶۵ میومدیم ماشین خطی سر جنت اباد سوار شیم کرایه اش٢۵ ریال ...