دلیل نامگذاری میدان چهارباغ جنت آباد جنوبی

‌ میدان چهارباغ ، یکی از تقاطع ها و میادین معروف جنت آباد محسوب می شود که در تقاطع خیابان چهارباغ و بلوار جنت آباد جنوبی قرار دارد. دلیل نامگذاری میدان چهارباغ، وجود باغستانهایی در اطراف این میدان بود...