‌رستوران زیبا تاسیس۱۳۴۵ ارسال غذا ⁩:۴۴۳۱۵۰۲۹ ⁦⁩:۴۴۳۱۰۸۸۵ : منو درقسمت هایلایت پیج موجودست اینستاگرام ما ساعات پذیرایی هم...

    • 09352115311

    • شهرزیبا خیابان فرهنگ
    دی ۱۱, ۱۳۴۸
    بالا