نیاز به #باریستا در  کافه درون جنت اباد مرکزی @cafe_daroon #جنتاباد #جنت_آباد #جنت_آباد_مرکزی #باریستا_جنت_آباد #کافه_جن...

    • ۰۹۱۲۶۰۶۱۰۶۱

    • جنت آباد مرکزی،سی و پنج متری گلستان شانزده متری اول شمالی(کمیجانی) ،هشتم غربی پلاک هفتاد
    دی ۱۱, ۱۳۴۸
    بالا