ماجرای وجود ۳ بانک سپه در نزدیکی هم در جنتآبادجنوبی

با عملی شدن طرح ادغام همه بانکهای نظامی با بانک سپه، در بلوار جنت آباد جنوبی به فاصله کمی از هم شاهد سه بانک سپه هستیم که همگی تابلوی این بانک را دارند.دو تا از آنها در بلوار جنت آباد جنوبی روبروی هم ...